Gotlands län

Fakta & Perspektiv

58 003 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Populär fakta

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta