Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2019-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2018

Kommun/Region Antal Andel (%)
Gotland 763 2,7
Gotlands län 763 2,7
Riket 185 710 3,8

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2018

         

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Gotlands län

Riket

Gotlands län

Riket

2008

1 078

150 284

3,9

3,4

2009

1 344

236 828

4,7

5,7

2010

1 291

231 288

4,5

4,9

2011

1 271

206 431

4,5

4,6

2012

1 284

212 898

4,5

4,6

2013

1 291

214 295

4,5

4,5

2014

1 103

202 463

3,9

4,3

2015

1 103

194 385

3,6

4,1

2016

821

189 718

3,0

4,0

2017

837

191 927

3,0

4,0

2018

763

185 710

2,7

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av antalet öppet arbetslösa 2008-2018. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Gotlands län

Riket

2008

100

100

2009

125

158

2010

120

154

2011

118

137

2012

119

142

2013

120

143

2014

102

135

2015

102

129

2016

76

126

2017

78

128

2018

71

124

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

 

 

 

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta