Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak - Regionfakta
Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2017-09-12
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2016 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Gotlands län

Riket

Män  

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

421

435

306

331

Tumörer

299

266

248

226

Yttre orsaker till sjukdom och död

101

35

61

37

Andningsorganens sjukdomar

70

52

60

66

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

52

52

27

25

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

52

93

44

57

Matsmältningsorganens sjukdomar

38

21

30

29

Vissa infektions och parasitsjukdomar

24

24

19

21

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

24

59

47

84

Sjukdomar i urin- och könsorgan

21

24

13

12

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

17

24

27

36

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

10

--

3

7

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

--

--

3

4

Hudens och underhudens sjukdomar

--

3

1

2

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

--

--

0

Vissa perinatala tillstånd

--

3

2

1

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

--

--

3

3

Samtliga dödsorsaker

1 131

1 091

895

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta