Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2018-10-24
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2017 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Gotlands län

Riket

Män  

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

407

371

300

317

Tumörer

267

296

245

230

Andningsorganens sjukdomar

75

62

63

71

Yttre orsaker till sjukdom och död

44

79

62

37

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

72

52

46

85

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

75

48

44

63

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

48

28

29

28

Matsmältningsorganens sjukdomar

24

24

29

27

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

27

17

24

32

Sjukdomar i urin- och könsorgan

14

24

14

14

Vissa infektions och parasitsjukdomar

14

14

20

22

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

7

7

3

6

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

14

0

3

4

Hudens och underhudens sjukdomar

14

0

2

3

Vissa perinatala tillstånd

7

0

2

1

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

0

--

0

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

0

0

3

3

Samtliga dödsorsaker

1 022

1 109

890

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta