Medellivslängd - Regionfakta
Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Medellivslängd

Medellivslängd

Senast uppdaterad 2018-03-21
Förklaring
Den återstående medellivslängden utgörs av antalet år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss ålder. Återstående medellivslängden vid födelsen kallas kortare för medellivslängden.
PDF
Diagram nuläge

Medellivslängden för män är högst i  Hallands län och lägst i Norrbottens län med 78,9 år. Genomsnittet för riket är 80,4 år. Medellivslängden för kvinnor är högst i Kronobergs län, 84,8 år och lägst i Västernorrlands län med 82,7 år. Genomsnittet för riket är 83,9 år. I Gotlands lä är medellivslängden för såväl kvinnor som män lägre än riksgenomsnittet; 83 respektive 78,9

Medellivslängd vid födelsen 2013-2017. Antal år

Region Kvinnor Män
Stockholms län 84,5 81,0
Uppsala län 84,6 81,2
Södermanlands län 83,7 80,0
Östergötlands län 84,1 80,5
Jönköpings län 84,5 80,9
Kronobergs län 84,8 81,4
Kalmar län 83,8 79,9
Gotlands län 83,6 80,2
Blekinge län 84,0 79,5
Skåne län 84,1 80,5
Hallands län 84,6 81,5
Västra Götalands län 84,0 80,4
Värmlands län 83,6 79,7
Örebro län 83,8 79,6
Västmanlands län 83,7 80,4
Dalarnas län 83,8 80,4
Gävleborgs län 83,0 79,4
Västernorrlands län 82,8 79,3
Jämtlands län 83,3 79,9
Västerbottens län 83,5 80,2
Norrbottens län 83,3 78,9
Riket 84,0 80,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta