Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2018-02-26
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2017. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Gotland

4 301

4 697

96

1 479

6 272

23,6

Gotlands län

4 301

4 697

96

1 479

6 272

23,6

Riket

646 569

951 079

19 600

276 675

1 247 354

22,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2008-2017. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gotland 24,0 23,6 23,5 23,5 23,2 23,4 23,7 23,5 23,7 23,6
Gotlands län 24,0 23,6 23,5 23,5 23,2 23,4 23,7 23,5 23,7 23,6
Riket 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2
Utveckling av skilsmässofrekvensen 2008-2017. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gotland 100 98 98 98 97 97 99 98 99 98
Gotlands län 100 98 98 98 97 97 99 98 99 98
Riket 100 100 100 100 100 101 101 101 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta