Infrastruktur

Landets infrastruktur är något vi berörs av dagligen. Utan en välutbyggd infrastruktur kan vi inte t.ex. åka till arbetet, telefonera eller sända brev. En väl fungerande infrastruktur behövs för ett modernt samhälle med dess alla behov av transporter och kontakter.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta