Export-/importföretag fördelade efter landområden - Regionfakta
Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2017-12-12
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge De flesta företagen i Gotlands län handlar med länder inom EU. Länet har mindre andel exportföretag verksamma inom Norden än riket i genomsnitt.

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2016

         

Landområde

Antal

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

48

43

20 422

14 126

EU

93

652

28 990

99 757

Övriga Europa

12

13

6 378

6 926

Fjärran Östern

19

65

7 798

20 388

Övriga Asien

7

25

4 345

4 642

Nord- och Centralamerika

26

65

8 184

18 969

Sydamerika

4

2

2 100

967

Afrika

6

1

3 172

1 961

Samtliga

136

750

40 297

117 573

         

Landområde

Procentuell fördelning

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

35,3

5,7

50,7

12,0

EU

68,4

86,9

71,9

84,8

Övriga Europa

8,8

1,7

15,8

5,9

Fjärran Östern

14,0

8,7

19,4

17,3

Övriga Asien

5,1

3,3

10,8

3,9

Nord- och Centralamerika

19,1

8,7

20,3

16,1

Sydamerika

2,9

0,3

5,2

0,8

Afrika

4,4

0,1

7,9

1,7

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret