Export-/importföretag fördelade efter omsättning - Regionfakta
Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2017-12-12
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Av de exporterande företagen i Gotlands län 2016 hade 71,3 procent en total exportsumma understigande 250 000 kronor. Av de importerande företagen i länet hade 82,9 procent mindre än 250 000 kronor i totalt importbelopp.

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2016

         

Omsättning

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

97

622

21 641

78 856

250-999 Tkr

17

89

6 443

16 084

1-1,9 Mnkr

5

19

2 727

5 973

2-4,9 Mnkr

10

7

2 997

5 849

5-9,9 Mnkr

1

11

1 751

3 401

10-49 Mnkr

6

2

2 838

4 823

50-99 Mnkr

 

 

731

1 089

100 - Mnkr

 

 

1 169

1 498

Samtliga

136

750

40 297

117 573

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta