Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade företag

Senast uppdaterad 2018-06-21
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2017 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 33,5 10,0 64,7 18,9
Uppsala län 32,8 7,3 66,3 14,5
Södermanlands län 31,5 6,3 67,0 12,9
Östergötlands län 29,8 5,4 68,8 11,8
Jönköpings län 29,0 5,5 70,1 12,4
Kronobergs län 29,2 5,4 69,5 12,0
Kalmar län 30,3 5,3 68,4 11,2
Gotlands län 37,1 8,3 62,9 13,8
Blekinge län 29,6 5,1 68,8 10,7
Skåne län 32,1 7,5 66,1 15,0
Hallands län 31,5 7,5 67,3 15,4
Västra Götalands län 30,1 6,6 68,1 14,4
Värmlands län 30,9 5,5 67,1 11,2
Örebro län 28,8 5,9 70,6 13,9
Västmanlands län 28,0 5,4 71,1 13,1
Dalarnas län 30,5 6,1 68,5 12,9
Gävleborgs län 32,3 5,8 67,7 11,6
Västernorrlands län 31,1 5,7 67,9 11,7
Jämtlands län 31,5 7,4 66,9 14,7
Västerbottens län 30,9 5,8 68,2 12,1
Norrbottens län 28,5 5,9 69,6 13,1
Riket 31,6 7,3 66,9 14,8

Nystartade företag 1998-2017. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Gotlands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1998

39,0

56,0

30,0

65,0

   

1999

31,0

60,0

30,0

65,0

   

2000

28,0

68,0

29,0

66,0

   

2001

39,0

59,0

31,0

67,0

   

2002

32,8

62,8

31,4

66,4

   

2003

40,1

58,6

31,5

66,5

   

2004

31,5

68,1

32,2

65,4

   

2005

31,4

68,6

33,7

66,3

   

2006

32,6

67,4

35,0

65,0

   

2007

27,6

72,4

33,7

66,3

   

2008

39,2

60,8

34,1

65,9

   

2009

38,0

55,9

33,1

60,9

   

2010

34,7

57,9

32,0

60,6

   

2011

34,1

59,1

31,2

59,9

   

2012

32,1

53,4

31,1

59,9

   

2013

34,5

65,5

34,0

66,0

   

2014

36,5

63,5

34,2

65,8

   

2015

38,0

62,0

33,5

66,5

   

2016

32,2

67,8

32,1

66,4

   

2017

37,1

62,9

31,6

66,9

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 1998-2017 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Gotlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

3,8

5,3

4,8

3,7

7,8

6,1

1999

3,4

6,3

5,4

3,9

8,2

6,4

2000

3,3

7,6

5,5

4,2

9,1

6,9

2001

4,1

6,0

5,1

4,0

8,3

6,3

2002

3,9

7,3

5,9

4,2

8,7

6,6

2003

5,1

7,3

6,3

4,1

8,4

6,4

2004

4,0

8,7

6,3

4,7

9,4

7,3

2005

4,7

10,1

7,3

5,2

9,9

7,6

2006

4,3

8,9

6,6

5,4

9,6

7,6

2007

5,3

13,6

10,0

6,2

11,9

9,7

2008

7,4

11,2

10,3

6,3

11,8

9,7

2009

9,0

12,9

11,7

6,7

11,9

10,0

2010

9,2

15,0

13,1

7,6

13,9

11,6

2011

9,3

15,8

13,4

7,8

14,5

12,3

2012

8,6

14,0

13,2

7,3

13,6

11,5

2013

8,6

16,0

12,2

7,9

14,9

11,5

2014

9,5

16,1

12,8

8,3

15,4

11,9

2015

9,2

14,7

12,0

7,9

15,1

11,6

2016

7,9

16,2

12,1

7,6

15,0

11,4

2017

8,3

13,8

11,1

7,3

14,8

11,3

Källa: Tillväxtanalys

 

Utveckling av antalet nystartade företag 1998-2017 per 1000 invånare. Index år 1998=100

               
 

År

Gotlands län

Riket

 

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

 

1998

100

100

100

100

100

100

 

1999

89

119

113

105

105

105

 

2000

87

143

115

114

117

113

 

2001

108

113

106

108

106

103

 

2002

103

138

123

114

112

108

 

2003

134

138

131

111

108

105

 

2004

105

164

131

127

121

120

 

2005

124

191

152

140

127

124

 

2006

113

168

138

145

124

124

 

2007

139

257

208

168

153

159

 

2008

195

211

215

170

151

159

 

2009

236

244

243

181

153

163

 

2010

242

284

273

205

178

190

 

2011

245

298

279

211

185

202

 

2012

225

263

275

197

174

189

 

2013

226

301

254

215

191

189

 

2014

249

304

267

224

197

195

 

2015

242

277

249

213

193

189

 

2016

207

306

252

204

193

186

 

2017

218

260

230

196

189

185

 

Källa: Tillväxtanalys

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta