Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2018-03-20
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2016 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Gotlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

3 225

13

5 430

21

8 655

34

25 697

Jordbruk, skogsbruk och fiske

103

8

93

7

196

15

1 250

Tillverkning och utvinning

136

8

118

7

254

15

1 715

Energiförsörjning; miljöverksamhet

24

18

18

14

42

32

131

Byggverksamhet

151

6

70

3

221

9

2 363

Handel

215

9

125

5

340

14

2 470

Transport och magasinering

115

8

127

9

242

17

1 440

Hotell- och restaurangverksamhet

150

13

90

8

240

21

1 164

Information och kommunikation

88

22

115

29

203

51

399

Finans- och försäkringsverksamhet

98

17

139

25

237

42

566

Fastighetsverksamhet

50

13

41

11

91

24

390

Företagstjänster

264

15

343

19

607

34

1 775

Offentlig förvaltning och försvar

517

20

1 124

44

1 641

64

2 550

Utbildning och forskning

386

14

1 328

49

1 714

63

2 718

Vård och omsorg; sociala tjänster

566

12

1 250

27

1 816

39

4 691

Personliga och kulturella tjänster

297

19

396

25

693

44

1 566

Okänd verksamhet

65

13

53

10

118

23

509

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 019

16

612

10

1 631

26

6 196

   i reguljär utbildning

539

37

193

13

732

50

1 470

   ej i reguljär utbildning

480

10

419

9

899

19

4 726

Totalt

4 244

13

6 042

19

10 286

32

31 893

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

697 669

15

1 224 025

27

1 921 694

42

4 504 261

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 047

12

5 171

9

12 218

21

59 378

Tillverkning och utvinning

66 655

13

86 271

16

152 926

29

525 139

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 590

18

10 861

23

19 451

41

47 535

Byggverksamhet

28 045

9

19 374

6

47 419

15

321 006

Handel

81 333

15

71 162

13

152 495

28

542 237

Transport och magasinering

26 804

12

20 911

10

47 715

22

216 579

Hotell- och restaurangverksamhet

20 718

14

11 939

8

32 657

22

149 379

Information och kommunikation

47 174

25

84 286

44

131 460

69

191 816

Finans- och försäkringsverksamhet

17 307

19

37 297

41

54 604

60

90 851

Fastighetsverksamhet

12 734

18

14 768

21

27 502

39

69 412

Företagstjänster

94 079

18

171 505

32

265 584

50

529 978

Offentlig förvaltning och försvar

60 107

22

129 902

47

190 009

69

273 572

Utbildning och forskning

81 327

16

256 837

52

338 164

68

495 405

Vård och omsorg; sociala tjänster

107 249

14

249 502

33

356 751

47

765 355

Personliga och kulturella tjänster

33 224

17

47 953

25

81 177

42

192 239

Okänd verksamhet

5 276

15

6 286

18

11 562

33

34 380

Icke förvärvsarbetande, Totalt

212 351

17

172 510

14

384 861

31

1 223 429

   i reguljär utbildning

114 336

32

66 042

19

180 378

51

352 494

   ej i reguljär utbildning

98 015

11

106 468

12

204 483

23

870 935

Totalt

910 020

16

1 396 535

24

2 306 555

40

5 727 690

Källa: Statistiska centralbyrån

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta