Hotellgästerna fördelade efter målgrupp - Regionfakta
Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Turism // Hotellgästerna fördelade efter…

Hotellgästerna fördelade efter målgrupp

Senast uppdaterad 2018-04-09
Förklaring

Målgruppsredovisningen baseras på antalet belagda rum och redovisas enligt gästens sätt att betala:

  • Affärs- och uppdragsresenär – gäst som betalar ordinarie pris (inklusive eventuell företagsrabatt)
  • Konferensgäst – gäst som betalar enligt konferensprislista samt bor och konfererar på hotellet
  • Gruppgäst – gäst som betalar enligt grupprislista
  • Fritidsresenär – dels gäst som (ofta) inte betalar ordinarie pris och reser främst över helger och under sommaren, dels fullt betalande privatgäst på turisthotell
PDF
Diagram nuläge

32 procent av alla hotellgäster i Gotlands län är affärsresenärer, 51 procent av hotellgästerna är fritidsresenärer. Sett till riksgenomsnittet är förhållandet ungefär det motsatta.

Hotellgästerna (belagda rum) fördelade efter målgrupp 2017

         

 

Belagda rum

Procentuell fördelning

Gotlands län

Riket          

Gotlands län

Riket

Affärsresenärer

81 605

10 975 447

32,4

46,5

Konferensdeltagare

13 097

2 147 883

5,2

9,1

Gruppresenärer

29 217

1 959 058

11,6

8,3

Fritidsresenärer

128 200

8 520 723

50,9

36,1

Totalt

251 867

23 603 112

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta