Övernattningar efter gästernas nationalitet - Regionfakta
Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Turism // Övernattningar efter gästernas…

Övernattningar efter gästernas nationalitet

Senast uppdaterad 2018-04-09
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge

Nära nio av tio övernattande gäster i Gotlands län är svenskar. 3,5 procent kom från de övriga nordiska länderna och 6,2 procent från övriga Europa.

Övernattningar efter gästernas nationalitet 2017 (tusental)

       

Region

Medborgarskap

1000-tal

Andelar (%)

Gotlands län

Sverige

880

87,5

Övriga Norden

35

3,5

Övriga Europa

62

6,2

Utanför Europa

28

2,8

Totalt

1 005

100

       

Riket

Sverige

47 017

74,4

Övriga Norden

5 084

8,0

Övriga Europa

7 227

11,4

Utanför Europa

3 879

6,1

Totalt

63 208

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta