Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Detaljhandelns omsättning

Detaljhandelns omsättning

Senast uppdaterad 2018-09-04
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2017, miljoner konor inkl. moms

             

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor  

Sällan- köps- varor  

Totalt    

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Gotlands län

2 437

1 693

4 130

122

93

108

Riket

346 137

316 090

662 227

100

100

100

Källa: Handelns utredningsinstitut.

   

 

           

Utveckling av handelsindex 2008-2017

Dagligvaruhandeln

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotlands län

112

114

115

117

117

119

121

121

122

122

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                     

Sällanköpshandeln

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotlands län

92

90

90

93

94

96

89

91

90

93

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                     

Totalt detaljhandeln

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotlands län

102

102

103

105

106

107

106

107

107

108

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: HUI.

 
                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta