Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2018-03-05
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017

Djurslag Gotlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 15 350 322 010 4,8
Kor, uppfödning av kalvar 5 367 207 620 2,6
Kvigor, tjurar och stutar 22 038 499 556 4,4
Kalvar, under 1 år 19 467 472 159 4,1
Baggar och tackor 34 624 301 468 11,5
Lamm 38 760 304 611 12,7
Galtar för avel 28 1 574 1,8
Suggor för avel 3 973 139 627 2,8
Slaktsvin >20 kg 25 160 836 002 3,0
Smågrisar <20 kg 9 816 384 731 2,6
Höns 246 447 7 293 848 3,4
Värpkycklingar 73 091 1 994 435 3,7
Slaktkycklingar 19 114 9 075 870 0,2
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 62 222 1 501 345 4,1
Får 73 384 606 079 12,1
Svin 38 977 1 361 934 2,9
Höns 338 652 18 364 153 1,8

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta