Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Politik // Valresultat riksdagsvalet

Valresultat riksdagsvalet

Senast uppdaterad 2018-09-18
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge

Procent- och mandatfördelning riksdagsvalet 2018

       

Gotlands län

Röstetal

Procent

Mandat

Moderaterna

6 822

16,6

 

Centerpartiet

7 075

17,2

1

Liberalerna (fd Folkpartiet)

1 539

3,7

 

Kristdemokraterna

1 699

4,1

 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

12 254

29,8

1

Vänsterpartiet

3 704

9,0

 

Miljöpartiet de gröna

2 037

5,0

 

Sverigedemokraterna

5 226

12,7

 

Feministiskt initiativ

388

0,9

 

Övriga anmälda partier

385

0,9

 

Samtliga partier

41 129

100

2

 

 

 

 

Summa giltiga röster

41 129

 

 

Ogiltiga röster - ej anmälda partier

13

 

 

Ogiltiga röster - blanka

426

 

 

Ogiltiga röster - övriga

30

 

 

Summa avgivna röster

41 598

 

 

Röstberättigade

46 871

 

 

Valdeltagande, procent

88,7

 

 

       

Riket

Röstetal

Procent

Mandat

Moderaterna

1 284 698

19,8

70

Centerpartiet

557 500

8,6

31

Liberalerna (fd Folkpartiet)

355 546

5,5

20

Kristdemokraterna

409 478

6,3

22

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

1 830 386

28,3

100

Vänsterpartiet

518 454

8,0

28

Miljöpartiet de gröna

285 899

4,4

16

Sverigedemokraterna

1 135 627

17,5

62

Feministiskt initiativ

29 665

0,5

 

Övriga anmälda partier

69 472

1,1

 

Samtliga partier

6 476 725

100

349

 

 

 

 

Summa giltiga röster

6 476 725

 

 

Ogiltiga röster - ej anmälda partier

2 120

 

 

Ogiltiga röster - blanka

53 084

 

 

Ogiltiga röster - övriga

3 342

 

 

Summa avgivna röster

6 535 271

 

 

Röstberättigade

7 495 936

 

 

Valdeltagande, procent

87,2

 

 

Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta