Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2017. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Falun 99 335
Kalmar 99 079
Norrtälje 104 137
Östersund 104 013
Gotland 119 775
Gotlands län 119 775
Riket 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Kronor per elev

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falun 80 777 83 376 86 640 81 793 84 258 - 89 936 88 412 90 201 95 924 99 335
Kalmar 73 519 79 233 81 631 78 997 83 290 89 327 89 898 90 165 91 991 96 419 99 079
Norrtälje 75 703 78 979 84 249 89 534 96 725 102 348 104 180 111 106 113 938 109 350 104 137
Östersund 81 042 85 254 87 170 87 493 86 878 89 110 93 519 97 651 95 449 97 522 104 013
Gotland 84 602 89 381 94 001 104 496 105 549 107 225 109 965 117 425 118 228 120 581 119 775
Gotlands län 84 602 89 381 94 001 104 496 105 549 107 225 109 965 117 425 118 228 120 581 119 775
Riket 80 831 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falun 100 103 107 101 104 - 111 109 112 119 123
Kalmar 100 108 111 107 113 122 122 123 125 131 135
Norrtälje 100 104 111 118 128 135 138 147 151 144 138
Östersund 100 105 108 108 107 110 115 120 118 120 128
Gotland 100 106 111 124 125 127 130 139 140 143 142
Gotlands län 100 106 111 124 125 127 130 139 140 143 142
Riket 100 106 109 113 116 120 122 124 127 137 143

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta