Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2017-06-30
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge Kostnaderna för grundskola samt stödåtgärder. Kostnaderna för egna elever som utbildar sig i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner. Även kostnader (och elever) för privata och landstingskommunala skolor ingår.
Kommunala kostnader för grundskolan 2016. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Falun 95 924
Kalmar 96 419
Norrtälje 109 350
Östersund 97 522
Gotland 120 581
Gotlands län 120 581
Riket 110 999

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta