Hallands län

Fakta & Perspektiv

320 333 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Populär fakta

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta