Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2017-12-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2016 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Falkenberg

36,4

72,8

78,7

86,4

86,7

77,9

23,6

81,4

Halmstad

23,9

64,9

76,3

85,3

85,9

75,9

19,0

78,8

Hylte

24,2

65,0

70,6

78,3

84,7

76,8

30,2

76,5

Kungsbacka

26,7

73,7

84,1

92,7

92,9

83,4

24,1

87,6

Laholm

26,2

70,6

78,6

83,8

85,3

77,7

28,5

80,4

Varberg

34,7

75,9

83,9

89,4

89,7

80,4

21,8

84,9

Hallands län

28,5

70,2

79,6

88,0

88,6

79,1

22,7

82,5

Riket

22,4

63,4

76,2

84,3

85,3

76,0

21,3

78,6

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Falkenberg

40,0

73,5

76,6

85,3

85,7

75,8

16,6

80,1

Halmstad

26,3

67,6

76,0

84,7

85,3

74,6

14,3

78,6

Hylte

26,2

62,7

65,1

78,1

82,8

73,4

19,8

73,8

Kungsbacka

30,3

73,6

83,0

91,9

92,4

82,3

18,1

87,0

Laholm

30,9

70,3

75,6

81,7

84,4

74,6

20,6

78,4

Varberg

39,3

77,1

82,1

88,2

88,8

78,8

15,3

83,7

Hallands län

31,9

71,4

78,3

87,1

87,9

77,4

16,5

81,7

Riket

25,0

64,3

74,6

83,2

84,7

74,8

16,2

77,7

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Falkenberg

33,3

72,1

80,6

87,5

87,8

80,1

30,5

82,6

Halmstad

21,6

62,3

76,5

85,9

86,4

77,3

24,1

79,0

Hylte

22,6

67,0

75,6

78,4

86,4

80,0

39,2

79,0

Kungsbacka

23,4

73,7

85,2

93,6

93,5

84,5

30,4

88,2

Laholm

22,1

70,9

81,5

85,8

86,2

80,7

35,7

82,3

Varberg

30,6

74,9

85,7

90,6

90,6

82,1

28,6

86,0

Hallands län

25,5

69,1

80,8

88,8

89,3

80,8

29,1

83,3

Riket

20,1

62,6

77,7

85,5

85,9

77,3

26,5

79,5

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta