Anmälda brott fördelade efter brottets art - Regionfakta
Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2018-03-27
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2017

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Hallands län

Riket          

Hallands län

Riket

Våldsbrott

2 312

109 425

4,5

10,9

Sexualbrott

453

23 473

1,1

2,3

Hot-, kränknings- och frihetsbrott

3 756

198 087

7,6

19,7

Vårdslöshets- och vållandebrott

272

8 107

0,6

0,8

Stöld-, rån- och häleribrott

12 519

491 067

22,8

48,8

Bilbrott

2 561

101 818

4,8

10,1

Skadegörelse (inkl. mordbrand)

3 351

182 680

6,3

18,2

Vissa trafikbrott

2 631

90 051

5,3

9,0

Alkohol- och narkotikabrott

3 801

131 710

7,1

13,1

Smugglings- och tullbrott

9

4 633

0,0

0,5

Vapenbrott

361

16 611

0,7

1,7

Bedrägeri- och förfalskningsbrott

1 562

224 011

3,1

22,3

Ekonomisk brottslighet

283

32 131

0,4

3,2

Miljöbrott (djur och natur)

241

7 897

0,6

0,8

Övriga brott

1 080

49 644

2,0

4,9

Summa brott

35 192

1 514 902

97,2

150,6

Källa: Brottsförbyggande rådet