Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak - Regionfakta
Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2017-09-12
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2016 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Hallands län

Riket

Män  

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

275

283

306

331

Tumörer

274

245

248

226

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

65

117

47

84

Andningsorganens sjukdomar

64

63

60

66

Yttre orsaker till sjukdom och död

62

41

61

37

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

41

37

44

57

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

31

46

27

36

Matsmältningsorganens sjukdomar

30

32

30

29

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

23

23

27

25

Vissa infektions och parasitsjukdomar

21

29

19

21

Sjukdomar i urin- och könsorgan

12

11

13

12

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

4

6

3

7

Hudens och underhudens sjukdomar

2

2

1

2

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

1

5

3

4

Vissa perinatala tillstånd

1

2

2

1

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

1

1

3

3

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

--

--

0

Samtliga dödsorsaker

905

942

895

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta