Hallands län
Fakta & Perspektiv
320 333 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2017-11-22
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2016. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Falkenberg 19 535 5 184 57,6 47,7
Halmstad 45 854 8 794 71,1 61,9
Hylte 4 819 1 176 44,7 43,5
Kungsbacka 31 981 9 627 52,9 52,8
Laholm 11 072 2 877 31,1 20,9
Varberg 28 019 7 353 70,2 66,6
Hallands län 141 280 35 011 60,9 54,3
Riket 4 711 025 1 100 027 66,4 59,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta