Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Detaljhandelns omsättning

Detaljhandelns omsättning

Senast uppdaterad 2018-09-04
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2017, miljoner konor inkl. moms

             

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor  

Sällan- köps- varor  

Totalt    

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Falkenberg

2 273

5 606

7 879

150

406

272

Halmstad

3 668

3 400

7 068

108

109

108

Hylte

266

200

466

71

58

65

Kungsbacka

2 708

2 393

5 101

97

93

95

Laholm

685

341

1 026

80

43

62

Varberg

2 286

1 760

4 046

107

90

99

Hallands län

11 886

13 700

25 586

107

135

120

Riket

346 137

316 090

662 227

100

100

100

Källa: Handelns utredningsinstitut.

   

Utveckling av handelsindex 2008-2017

Dagligvaruhandeln

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Falkenberg

165

170

165

162

160

157

155

153

149

150

Halmstad

104

107

108

110

110

110

109

110

107

108

Hylte

83

80

78

76

76

75

74

73

71

71

Kungsbacka

95

99

98

98

97

97

94

96

96

97

Laholm

87

88

88

86

87

83

82

80

80

80

Varberg

100

101

102

106

108

107

108

107

107

107

Hallands län

108

110

109

110

110

109

108

108

107

107

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sällanköpshandeln

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Falkenberg

299

333

360

376

383

407

418

412

407

406

Halmstad

121

120

117

119

119

115

110

110

109

109

Hylte

61

65

63

65

63

62

64

59

57

58

Kungsbacka

88

96

96

92

92

94

93

93

94

93

Laholm

46

44

45

47

46

45

45

42

43

43

Varberg

105

103

95

92

93

90

91

90

89

90

Hallands län

126

132

133

135

135

137

138

136

135

135

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Detaljhandeln totalt

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Falkenberg

231

249

261

267

267

275

281

278

274

272

Halmstad

112

113

112

114

114

112

110

110

108

108

Hylte

72

73

70

71

70

69

69

66

64

65

Kungsbacka

92

98

97

95

95

95

94

94

95

95

Laholm

67

67

67

67

67

65

64

62

62

62

Varberg

102

102

98

99

100

98

100

99

99

99

Hallands län

117

121

121

122

122

122

122

122

121

120

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa:   HUI.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta