Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2018-03-05
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017

Djurslag Hallands län Riket Länets andel (%)
Kor för mjölkproduktion 24 773 322 010 7,7
Kor för uppfödning av kalvar 8 183 207 620 3,9
Kvigor, tjurar och stutar 27 457 499 556 5,5
Kalvar, under 1 år 27 792 472 159 5,9
Tackor och baggar 14 324 301 468 4,8
Lamm 16 441 304 611 5,4
Galtar för avel 171 1 574 10,9
Suggor för avel 12 172 139 627 8,7
Slaktsvin, 20 kg och däröver 86 029 836 002 10,3
Smågrisar, under 20 kg 35 704 384 731 9,3
Höns 985 557 7 293 848 13,5
Värpkycklingar 155 546 1 994 435 7,8
Slaktkycklingar 335 204 9 075 870 3,7
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 88 205 1 501 345 5,9
Får 30 765 606 079 5,1
Svin 134 076 1 361 934 9,8
Höns 1 476 307 18 364 153 8,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta