Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2018-08-17
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

 

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2018 och folkmängd 30 juni 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

44 454

154

109

106

3

517

365

152

19

69

64

Halmstad

100 330

398

299

230

69

1 334

1 014

320

77

63

180

Hylte

11 039

-21

31

29

2

159

184

-25

-39

-31

45

Kungsbacka

82 940

558

228

129

99

1 232

782

450

-38

364

124

Laholm

25 287

76

79

56

23

351

304

47

-39

56

30

Varberg

63 198

270

179

164

15

686

441

245

20

157

68

Hallands län

327 248

1 435

925

714

211

3 485

2 296

1 189

.

678

511

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2018 och folkmängd 31 mars 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

44 300

105

112

169

-57

500

344

156

7

58

91

Halmstad

99 932

180

260

242

18

1 171

1 010

161

-37

-7

205

Hylte

11 060

70

35

26

9

210

150

60

-24

0

84

Kungsbacka

82 382

396

203

183

20

1 126

757

369

-6

297

78

Laholm

25 211

64

65

65

0

312

255

57

24

13

20

Varberg

62 928

173

142

188

-46

648

427

221

36

95

90

Hallands län

325 813

988

817

873

-56

3 254

2 230

1 024

.

456

568

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2017 och folkmängd 31 december 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

44 195

74

103

125

-22

527

436

91

15

-20

96

Halmstad

99 752

309

244

238

6

1 231

972

259

13

82

164

Hylte

10 990

2

26

19

7

178

189

-11

-59

-5

53

Kungsbacka

81 986

396

144

167

-23

1 206

799

407

-7

358

56

Laholm

25 147

150

56

78

-22

429

266

163

46

71

46

Varberg

62 755

165

137

172

-35

625

443

182

-8

117

73

Hallands län

324 825

1 096

710

799

-89

3 298

2 207

1 091

.

603

488

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2017 och folkmängd 30 september 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

44 121

135

123

97

26

648

555

93

-3

5

91

Halmstad

99 443

508

296

213

83

1 786

1 378

408

5

66

337

Hylte

10 988

-6

38

21

17

202

227

-25

-26

-49

50

Kungsbacka

81 590

356

194

143

51

1 327

1 029

298

-41

263

76

Laholm

24 997

144

66

44

22

443

330

113

22

30

61

Varberg

62 590

249

188

139

49

842

651

191

43

95

53

Hallands län

323 729

1 386

905

657

248

4 348

3 270

1 078

.

410

668

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2018 och folkmängd 30 juni 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

44 454

154

109

106

3

517

365

152

19

69

64

Halmstad

100 330

398

299

230

69

1 334

1 014

320

77

63

180

Hylte

11 039

-21

31

29

2

159

184

-25

-39

-31

45

Kungsbacka

82 940

558

228

129

99

1 232

782

450

-38

364

124

Laholm

25 287

76

79

56

23

351

304

47

-39

56

30

Varberg

63 198

270

179

164

15

686

441

245

20

157

68

Hallands län

327 248

1 435

925

714

211

3 485

2 296

1 189

.

678

511

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2018 och folkmängd 31 mars 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

44 300

105

112

169

-57

500

344

156

7

58

91

Halmstad

99 932

180

260

242

18

1 171

1 010

161

-37

-7

205

Hylte

11 060

70

35

26

9

210

150

60

-24

0

84

Kungsbacka

82 382

396

203

183

20

1 126

757

369

-6

297

78

Laholm

25 211

64

65

65

0

312

255

57

24

13

20

Varberg

62 928

173

142

188

-46

648

427

221

36

95

90

Hallands län

325 813

988

817

873

-56

3 254