Hallands län
Fakta & Perspektiv
320 333 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2017-05-12
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2017 och folkmängd 31 mars 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

43 832

-35

114

139

-25

500

545

-45

-18

-118

91

Halmstad

98 743

205

282

267

15

1 214

1 071

143

25

-106

224

Hylte

11 028

74

34

30

4

262

210

52

-31

8

75

Kungsbacka

80 610

168

196

161

35

863

736

127

-31

137

21

Laholm

24 709

45

74

89

-15

353

296

57

43

-46

60

Varberg

62 038

170

181

175

6

634

484

150

12

63

75

Halland

320 960

627

881

861

20

3 017

2 533

484

.

-62

546

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2016 och folkmängd 30 juni 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

43 867

299

84

102

-18

747

438

309

-23

-11

343

Halmstad

98 538

443

267

206

61

1 326

969

357

-22

38

341

Hylte

10 954

134

28

26

2

335

206

129

-47

-11

187

Kungsbacka

80 442

283

146

161

-15

1 002

716

286

-40

233

93

Laholm

24 664

164

67

65

2

410

257

153

48

11

94

Varberg

61 868

297

144

144

0

810

524

286

84

32

170

Halland

320 333

1 620

736

704

32

3 765

2 245

1 520

.

292

1 228

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:a kvartalet 2016 och folkmängd 30 juni 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

43 568

266

115

103

12

828

585

243

-44

-43

330

Halmstad

98 095

725

306

229

77

1 993

1 347

646

11

112

523

Hylte

10 820

156

36

26

10

332

196

136

-33

-1

170

Kungsbacka

80 159

457

201

148

53

1 328

927

401

66

302

33

Laholm

24 500

122

73

78

-5

457

330

127

-6

28

105

Varberg

61 571

294

180

140

40

932

679

253

6

87

160

Halland

318 713

2 020

911

724

187

4 960

3 154

1 806

.

485

1 321

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2016 och folkmängd 30 juni 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

43 302

279

149

106

43

633

397

236

-21

81

176

Halmstad

97 370

169

275

220

55

1 206

1 088

118

42

-63

139

Hylte

10 664

62

36

25

11

254

205

49

-33

-6

88

Kungsbacka

79 702

448

230

139

91

998

639

359

-8

324

43

Laholm

24 378

130

74

59

15

369

254

115

19

46

50

Varberg

61 277

178

161

150

11

647

478

169

1

98

70

Halland

316 693

1 266

925

699

226

3 340

2 294

1 046

.

480

566

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta