Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2018-02-20
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Hallands län 2003 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2017K4 456 149 605
2017K3 128 93 221
2017K2 109 68 177
2017K1 309 142 451
2016K4 125 140 265
2016K3 294 78 372
2016K2 272 296 568
2016K1 195 174 369
2015K4 449 133 582
2015K3 6 59 65
2015K2 298 44 342
2015K1 163 108 271
2014K4 252 71 323
2014K3 130 78 208
2014K2 90 51 141
2014K1 60 56 116
2013K4 169 124 293
2013K3 38 60 98
2013K2 12 55 67
2013K1 100 22 122
2012K4 171 30 201
2012K3 104 19 123
2012K2 16 28 44
2012K1 20 52 72
2011K4 49 65 114
2011K3 78 36 114
2011K2 77 79 156
2011K1 86 75 161
2010K4 132 182 314
2010K3 202 72 274
2010K2 243 145 388
2010K1 21 151 172
2009K4 6 157 163
2009K3 123 170 293
2009K2 25 123 148
2009K1 120 121 241
2008K4 116 126 242
2008K3 35 161 196
2008K2 4 157 161
2008K1 133 130 263
2007K4 126 230 356
2007K3 170 202 372
2007K2 170 169 339
2007K1 163 220 383
2006K4 644 236 880
2006K3 111 227 338
2006K2 48 226 274
2006K1 134 241 375
2005K4 60 243 303
2005K3 224 164 388
2005K2 372 268 640
2005K1 304 151 455
2004K4 201 166 367
2004K3 56 149 205
2004K2 82 210 292
2004K1 115 163 278
2003K4 120 154 274
2003K3 131 140 271
2003K2 110 172 282
2003K1 74 95 169

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta