Jämtlands län

Fakta & Perspektiv

128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Populär fakta

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta