Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2017-11-22
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2016. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Berg 3 486 1 660 33,6 23,7
Bräcke 3 425 1 299 51,5 51,3
Härjedalen 5 922 2 261 42,3 36,7
Krokom 6 427 2 965 53,2 48,6
Ragunda 2 866 1 114 38,5 33,7
Strömsund 6 304 2 481 34,3 22,2
Åre 5 985 2 443 41,2 33,1
Östersund 33 057 8 615 63,4 61,7
Jämtlands län 67 472 22 838 52,7 45,4
Riket 4 711 025 1 100 027 66,4 59,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta