Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Miljö // Klimatpåverkande utsläpp per i…

Klimatpåverkande utsläpp per invånare

Senast uppdaterad 2017-10-25
Förklaring

Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. Koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och sex fluorerade gaser är medräknade i utsläppsmängden. Koldioxidekvivalenten är olika för olika gaser beroende på effekten av klimatpåverkan. Leverantör av data är SMED-Svenska Miljöemmissionsdata på uppdrag av Naturvårdsverket och länsstyrelserna i samverkan. Utförliga data finns på Miljömålsportalen, miljomal.nu

PDF
Diagram nuläge
Klimatpåverkande utsläpp per invånare, CO2 kg/inv, efter region och samhällssektor 2015

Regionerna/Länen Folkmängd El och uppvärmning Industri Transporter Arbetsmaskiner Produktanvändning Jordbruk Avfall och avlopp Totalt
Stockholms län 2 231 439 633 154 1 175 142 48 66 80 2 297
Uppsala län 354 164 1 071 270 1 963 296 52 848 66 4 565
Södermanlands län 283 712 191 7 957 2 176 368 54 920 228 11 889
Östergötlands län 445 661 1 204 465 2 138 291 55 1 141 72 5 366
Jönköpings län 347 837 480 483 2 309 290 58 1 217 205 5 041
Kronobergs län 191 369 431 337 2 423 319 58 1 182 232 4 980
Kalmar län 237 679 381 1 602 2 137 363 58 2 363 231 7 136
Gotlands län 57 391 396 32 374 2 531 540 52 4 887 195 40 966
Blekinge län 156 253 323 533 1 843 232 54 746 208 3 940
Skåne län 1 303 627 738 813 1 692 270 53 846 154 4 564
Hallands län 314 784 492 467 2 300 261 54 1 217 95 4 885
Västra Götalands län 1 648 682 488 2 833 1 789 218 53 708 114 6 195
Värmlands län 275 904 337 893 2 177 464 59 675 194 4 796
Örebro län 291 012 412 670 2 002 372 57 737 397 4 647
Västmanlands län 264 276 1 034 1 265 1 846 302 57 574 192 5 270
Dalarnas län 281 028 537 2 453 2 159 587 59 547 135 6 475
Gävleborgs län 281 815 364 1 156 2 464 669 59 576 173 5 459
Västernorrlands län 243 897 653 2 055 2 176 579 59 440 132 6 093
Jämtlands län 127 376 425 224 2 956 1 054 56 925 256 5 899
Västerbottens län 263 378 666 1 438 2 041 720 56 706 115 5 736
Norrbottens län 249 733 7 534 6 853 2 731 1 164 62 542 281 19 121
Riket 9 851 017 784 1 598 1 835 324 54 696 142 5 373

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta