Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2016-12-08
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2016 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Jämtlands län

Riket

Jämtlands län

Riket

Areella

10 013

249 798

39,5

19,6

Tillverkning, gruvor, energi

1 337

63 560

5,3

5,0

Byggindustri

1 947

104 000

7,7

8,2

Handel

1 904

143 763

7,5

11,3

Hotell och restaurang

736

33 791

2,9

2,7

Transport och kommunikation

520

31 459

2,1

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

4 496

342 084

17,7

26,9

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

1 593

100 466

6,3

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

2 784

203 165

11,0

16,0

Samtliga exkl okänd näringsgren

25 330

1 272 086

100

100

Näringsgren okänd

105

7 986

 

 

Totalt

25 435

1 280 072

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta