Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2017-09-19
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2016 per 1000 invånare (16-64 år)

Region Antal nystartade företag Nya företag per 1000 invånare
Stockholms län 23 082 16,1
Uppsala län 2 628 11,8
Södermanlands län 1 835 11,0
Östergötlands län 2 468 9,0
Jönköpings län 1 920 9,2
Kronobergs län 1 092 9,5
Kalmar län 1 250 9,0
Gotlands län 421 12,3
Blekinge län 753 8,2
Skåne län 9 420 11,7
Hallands län 2 229 11,9
Västra Götalands län 11 384 11,1
Värmlands län 1 484 9,0
Örebro län 1 811 10,3
Västmanlands län 1 561 9,8
Dalarnas län 1 607 9,7
Gävleborgs län 1 577 9,4
Västernorrlands län 1 339 9,3
Jämtlands län 930 12,3
Västerbottens län 1 550 9,5
Norrbottens län 1 484 9,8
Riket 71 825 11,8

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta