Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2016-10-05
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2015 per 1000 invånare (16-64 år)

Region Antal nystartade företag Nya företag per 1000 invånare
Stockholms län 22 088 15,5
Uppsala län 2 547 11,5
Södermanlands län 1 719 10,3
Östergötlands län 2 407 8,8
Jönköpings län 1 875 9,0
Kronobergs län 1 041 9,1
Kalmar län 1 211 8,7
Gotlands län 410 11,9
Blekinge län 797 8,7
Skåne län 9 623 12,0
Hallands län 2 146 11,5
Västra Götalands län 11 317 11,1
Värmlands län 1 457 8,8
Örebro län 1 696 9,7
Västmanlands län 1 569 9,9
Dalarnas län 1 576 9,5
Gävleborgs län 1 500 9,0
Västernorrlands län 1 384 9,6
Jämtlands län 993 13,1
Västerbottens län 1 471 9,0
Norrbottens län 1 308 8,6
Riket 70 135 11,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta