Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2018-06-21
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2017 per 1000 invånare (16-64 år)

Region Antal nystartade företag Nya företag per 1000 invånare
Stockholms län 21 487 14,7
Uppsala län 2 481 11,0
Södermanlands län 1 653 9,8
Östergötlands län 2 439 8,8
Jönköpings län 1 918 9,1
Kronobergs län 1 031 8,9
Kalmar län 1 190 8,5
Gotlands län 378 11,1
Blekinge län 757 8,2
Skåne län 9 289 11,4
Hallands län 2 200 11,6
Västra Götalands län 11 142 10,7
Värmlands län 1 424 8,6
Örebro län 1 776 10,0
Västmanlands län 1 511 9,4
Dalarnas län 1 606 9,7
Gävleborgs län 1 476 8,8
Västernorrlands län 1 279 8,9
Jämtlands län 860 11,3
Västerbottens län 1 495 9,2
Norrbottens län 1 495 9,9
Riket 68 887 11,2
Nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1997-2017

År Jämtlands län Riket
1997 5,4 6,3
1998 6,3 6,5
1997 5,6 6,7
1998 5,5 6,1
1999 5,5 6,4
2000 5,8 6,9
2001 6,2 6,3
2002 6,6 6,6
2003 6,2 6,4
2004 6,6 7,3
2005 7,2 7,6
2006 7,0 7,6
2007 10,5 9,7
2008 10,1 9,7
2009 9,6 10,0
2010 11,2 11,6
2011 12,2 12,3
2012 11,1 11,5
2013 11,2 11,5
2014 11,3 11,9
2015 13,1 11,6
2016 11,9 11,4
2017 11,3 11,2
Utveckling av antalet nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1997-2017. Index år 1997=100

År Jämtlands län Riket
1997 100 100
1998 117 103
1997 104 106
1998 102 97
1999 102 102
2000 107 110
2001 115 100
2002 122 105
2003 115 102
2004 122 116
2005 133 120
2006 130 120
2007 194 154
2008 187 154
2009 178 159
2010 207 184
2011 226 195
2012 206 183
2013 207 183
2014 209 189
2015 243 184
2016 220 181
2017 209 178

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta