Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Detaljhandelns omsättning

Detaljhandelns omsättning

Senast uppdaterad 2018-09-04
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2017, miljoner konor inkl. moms

             

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt  

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Berg

186

69

255

76

31

55

Bräcke

189

29

218

85

14

51

Härjedalen

628

197

825

181

62

124

Krokom

251

71

322

49

15

33

Ragunda

188

20

208

101

12

58

Strömsund

490

112

602

122

30

78

Åre

1 165

289

1 454

302

82

197

Östersund

2 538

2 503

5 041

119

128

123

Jämtlands län

5 635

3 290

8 925

127

81

105

Riket

346 137

316 090

662 227

100

100

100

Källa: Handelns utredningsinstitut.

   

Utveckling av handelsindex 2008-2017 Jämtlands län

Dagligvaruhandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/ Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Berg

83

81

80

79

79

80

77

78

76

76

Bräcke

65

68

76

78

79

80

84

85

85

85

Härjedalen

170

181

185

188

189

185

183

183

180

181

Krokom

58

56

53

52

49

49

52

51

50

49

Ragunda

104

103

94

93

93

94

98

105

102

101

Strömsund

112

117

117

116

112

122

118

122

121

122

Åre

209

228

256

278

276

282

284

283

296

302

Östersund

117

116

114

116

118

119

118

118

120

119

Jämtlands län

117

119

120

123

123

125

124

125

127

127

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                     

Sällanköpshandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/ Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Berg

22

27

27

27

29

32

34

32

32

31

Bräcke

18

14

15

15

15

16

17

14

15

14

Härjedalen

57

56

51

53

56

56

56

59

58

62

Krokom

26

23

20

19

19

18

19

18

16

15

Ragunda

32

29

29

26

25

21

22

26

14

12

Strömsund

41

41

41

42

40

38

34

31

30

30

Åre

93

92

84

88

87

82

77

78

79

82

Östersund

121

129

129

128

130

128

123

125

127

128

Jämtlands län

79

82

81

81

83

81

79

80

80

81

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                     

Totalt detaljhandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/ Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Berg

53

55

54

53

55

57

57

56

55

55

Bräcke

41

42

46

47

48

49

52

51

51

51

Härjedalen

114

120

119

122

124

123

122

123

122

124

Krokom

42

40

37

35

34

34

36

35

34

33

Ragunda

68

67

62

60

60

59

61

67

59

58

Strömsund

77

80

79

80

77

81

78

78

77

78

Åre

151

162

171

185

185

186

185

184

192

197

Östersund

119

122

121

122

124

123

120

121

124

123

Jämtlands län

98

101

101

102

104

103

103

103

104

105

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: HUI.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta