Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2017-06-07
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2016.

Djurslag Jämtlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 7 164 330 883 2,17
Kor, uppfödning av kalvar 4 469 193 657 2,31
Kvigor, tjurar och stutar 9 051 489 217 1,85
Kalvar, under 1 år 8 800 475 917 1,85
Baggar och tackor 5 477 281 327 1,95
Lamm 4 605 296 847 1,55
Galtar för avel 10 1 481 0,68
Suggor för avel 96 138 983 0,07
Slaktsvin >20 kg 930 835 323 0,11
Smågrisar <20 kg 282 378 499 0,07
Höns 22 940 8 174 310 0,28
Värpkycklingar .. 1 575 281 0,00
Slaktkycklingar .. 9 002 683 0,00
Kalkoner .. .. ..
Hästar* 1 555 101 247 ..
Nötkreatur 29 484 1 489 674 1,98
Får 10 082 578 174 1,74
Svin 1 318 1 354 286 0,10
Höns 22 940 18 752 274 0,12

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta