Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2017-06-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2016. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Berg 179 030
Bräcke 142 459
Härjedalen 148 635
Krokom 149 857
Ragunda 129 170
Strömsund 163 260
Åre 155 104
Östersund 151 430
Jämtlands län 152 368
Riket 142 253

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta