Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2016-07-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2015. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Berg 173 039
Bräcke 134 113
Härjedalen 143 798
Krokom 142 947
Ragunda 130 090
Strömsund 148 841
Åre 144 084
Östersund 146 256
Jämtlands län 145 396
Riket 136 715

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta