Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2019-02-21
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2018 och folkmängd 31 december 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 097

-14

17

20

-3

100

111

-11

-8

0

-3

Bräcke

6 376

-31

18

28

-10

108

136

-28

-34

-26

32

Härjedalen

10 147

16

14

36

-22

140

102

38

-1

15

24

Krokom

14 858

-54

30

34

-4

227

277

-50

-41

-36

27

Ragunda

5 343

-21

12

21

-9

60

73

-13

-7

-9

3

Strömsund

11 703

0

32

40

-8

133

124

9

-19

-7

35

Åre

11 529

95

25

18

7

294

205

89

-4

75

18

Östersund

63 227

193

167

144

23

786

622

164

114

-28

78

Jämtlands län

130 280

184

315

341

-26

1 138

940

198

.

-16

214

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2018 och folkmängd 30 september 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 111

1

17

21

-4

128

124

4

6

-7

5

Bräcke

6 407

-71

12

27

-15

109

171

-62

-10

-66

14

Härjedalen

10 131

-23

18

34

-16

194

205

-11

-11

-26

26

Krokom

14 912

9

42

26

16

270

283

-13

5

-37

19

Ragunda

5 364

-18

13

16

-3

85

102

-17

-3

-34

20

Strömsund

11 703

-74

36

49

-13

132

193

-61

-42

-33

14

Åre

11 434

135

44

24

20

350

244

106

-25

100

31

Östersund

63 034

184

185

168

17

1 217

1 052

165

80

28

57

Jämtlands län

130 096

143

367

365

2

1 631

1 520

111

.

-75

186

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2018 och folkmängd 30 juni 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 110

-1

14

23

-9

103