Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2017-08-18
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2017 och folkmängd 30 juni 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 110

-3

18

25

-7

149

145

4

-8

-18

30

Bräcke

6 510

7

16

27

-11

130

116

14

0

-17

31

Härjedalen

10 186

-34

20

38

-18

139

158

-19

-24

-26

31

Krokom

14 864

24

42

37

5

224

201

23

2

-5

26

Ragunda

5 409

2

17

23

-6

104

97

7

-7

-13

27

Strömsund

11 800

42

40

38

2

194

160

34

-10

5

39

Åre

11 046

-70

34

22

12

214

303

-89

-16

-108

35

Östersund

62 151

123

195

150

45

821

740

81

63

-94

112

Jämtland

129 076

91

382

360

22

1 321

1 266

55

.

-276

331

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2017 och folkmängd 31 mars 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 113

32

22

25

-3

107

98

9

-2

-21

32

Bräcke

6 503

11

16

30

-14

127

116

11

10

-48

49

Härjedalen

10 220

20

22

48

-26

153

114

39

1

-5

43

Krokom

14 840

-3

46

37

9

185

206

-21

-28

-38

45

Ragunda

5 407

-8

13

18

-5

74

84

-10

-10

-16

16

Strömsund

11 758

-51

25

52

-27

150

182

-32

-30

-64

62

Åre

11 116

28

33

24

9

219

209

10

-35

-5

50

Östersund

62 028

283

200

145

55

846

624

222

94

43

85

Jämtland

128 985

312

377

379

-2

1 315

1 087

228

.

-154

382

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2016 och folkmängd 30 juni 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 081

17

10

27

-17

143

109

34

-12

-24

70

Bräcke

6 492

23

10

27

-17

146

106

40

-8

-18

66

Härjedalen

10 200

32

16

38

-22

183

131

52

-10

7

55

Krokom

14 843

-11

42

47

-5

238

245

-7

-41

-31

65

Ragunda

5 415

-8

3

27

-24

103

87

16

-13

-15

44

Strömsund

11 809

74

24

38

-14

248

167

81

6

-56

131

Åre

11 088

145

27

30

-3

376

233

143

-15

27

131

Östersund

61 745

189

154

144

10

837

660

177

93

5

79

Jämtland

128 673

461

286

378

-92

1 623

1 087

536

.

-105

641

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:a kvartalet 2016 och folkmängd 30 juni 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Berg

7 064

2

22

22

0

133

134

-1

-34

-8

41

Bräcke

6 469

-7

12

20

-8

154

162

-8

-36

-18

46

Härjedalen

10 168

-64

16

40

-24

146

192

-46

-18

-58

30

Krokom

14 854

38

38

33

5

317

282

35

-55

37

53

Ragunda

5 423

-8

10

26

-16

109

103

6

-4

-17

27

Strömsund

11 735

15

21

38

-17

216

186

30

-31

-24

85

Åre

10 943

172

28

17

11

371

213

158

32

81

45

Östersund

61 556

238

201

131

70

1 180

1 022

158

146

-83

95

Jämtland

128 212

386

348

327

21

1 821

1 489

332

.

-90

422

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta