Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2017-06-09
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2016-2017, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

16kv1

16kv2

16kv3

16kv4

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

Stockholms län

5 424

5 474

5 761

5 476

5 759

 

 

 

Uppsala län

3 122

3 085

3 126

3 127

3 063

 

 

 

Södermanlands län

2 380

2 345

2 402

2 484

2 427

 

 

 

Östergötlands län

2 422

2 333

2 453

2 490

2 509

 

 

 

Jönköpings län

1 939

1 914

1 977

1 895

1 931

 

 

 

Kronobergs län

1 583

1 693

1 889

1 701

1 833

 

 

 

Kalmar län

1 538

1 568

1 610

1 541

1 691

 

 

 

Gotlands län

2 581

2 328

2 474

2 539

2 918

 

 

 

Blekinge län

1 442

1 541

1 673

1 563

1 461

 

 

 

Skåne län

2 671

2 695

2 700

2 675

2 715

 

 

 

Hallands län

2 981

3 060

3 173

3 144

3 195

 

 

 

Västra Götalands län

2 809

2 903

2 932

2 817

3 082

 

 

 

Värmlands län

1 499

1 542

1 525

1 422

1 702

 

 

 

Örebro län

1 861

1 701

1 851

1 775

1 932

 

 

 

Västmanlands län

2 195

2 301

2 299

2 179

2 401

 

 

 

Dalarnas län

1 492

1 573

1 643

1 688

1 638

 

 

 

Gävleborgs län

1 502

1 466

1 521

1 519

1 571

 

 

 

Västernorrlands län

1 271

1 394

1 422

1 457

1 443

 

 

 

Jämtlands län

1 386

1 593

1 751

1 651

1 744

 

 

 

Västerbottens län

1 756

1 844

1 951

1 747

1 945

 

 

 

Norrbottens län

1 443

1 443

1 456

1 483

1 552

 

 

 

Riket

2 729

2 821

2 849

2 765

2 880

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Köpeskilling/taxeringsvärde* 2016-2017, permanentbostad

                 

Region

Köpeskilling/taxeringsvärde

16kv1

16kv2

16kv3

16kv4

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

Stockholms län

1,95

1,97

1,98

1,98

2,02

 

 

 

Uppsala län

1,91

1,92

1,96

2,00

2,01

 

 

 

Södermanlands län

1,77

1,86

1,97

2,02

2,01

 

 

 

Östergötlands län

1,87

1,86

1,94

1,99

2,12

 

 

 

Jönköpings län

1,76

1,80

1,83

1,86

1,94

 

 

 

Kronobergs län

1,65

1,77

1,86

1,88

1,90

 

 

 

Kalmar län

1,66

1,76

1,87

1,86

1,91

 

 

 

Gotlands län

1,75

1,84

1,92

1,76

1,87

 

 

 

Blekinge län

1,58

1,69

1,72

1,73

1,73

 

 

 

Skåne län

1,58

1,69

1,74

1,74

1,82

 

 

 

Hallands län

1,78

1,73

1,78

1,83

1,96

 

 

 

Västra Götalands län

1,84

1,85

1,90

1,92

2,02

 

 

 

Värmlands län

1,73

1,81

1,84

1,90

1,92

 

 

 

Örebro län

1,84

1,88

1,96

1,94

2,01

 

 

 

Västmanlands län

1,80

1,89

1,98

2,00

2,01

 

 

 

Dalarnas län

1,79

1,89

1,96

1,99

2,03

 

 

 

Gävleborgs län

1,77

1,85

2,00

1,95

1,98

 

 

 

Västernorrlands län

1,96

1,90

1,97

2,02

2,05

 

 

 

Jämtlands län

1,68

1,82

1,90

1,80

1,89

 

 

 

Västerbottens län

2,06

1,96

2,02

1,97

2,13

 

 

 

Norrbottens län

2,03

1,95

1,98

1,99

2,13

 

 

 

Riket

1,80

1,85

1,90

1,91

1,97

 

 

 

* i förhållande till 2010 års taxeringsvärde

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta