Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2017-08-15
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2016-2017, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

16kv1

16kv2

16kv3

16kv4

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

Stockholms län

5 424

5 474

5 761

5 476

5 759

5 870

 

 

Uppsala län

3 122

3 085

3 126

3 127

3 063

3 208

 

 

Södermanlands län

2 380

2 345

2 402

2 484

2 427

2 586

 

 

Östergötlands län

2 422

2 333

2 453

2 490

2 509

2 521

 

 

Jönköpings län

1 939

1 914

1 977

1 895

1 931

2 041

 

 

Kronobergs län

1 583

1 693

1 889

1 701

1 833

1 906

 

 

Kalmar län

1 538

1 568

1 610

1 541

1 691

1 659

 

 

Gotlands län

2 581

2 328

2 474

2 539

2 918

2 868

 

 

Blekinge län

1 442

1 541

1 673

1 563

1 461

1 619

 

 

Skåne län

2 671

2 695

2 700

2 675

2 715

2 797

 

 

Hallands län

2 981

3 060

3 173

3 144

3 195

3 224

 

 

Västra Götalands län

2 809

2 903

2 932

2 817

3 082

3 106

 

 

Värmlands län

1 499

1 542

1 525

1 422

1 702

1 643

 

 

Örebro län

1 861

1 701

1 851

1 775

1 932

1 979

 

 

Västmanlands län

2 195

2 301

2 299

2 179

2 401

2 415

 

 

Dalarnas län

1 492

1 573

1 643

1 688

1 638

1 660

 

 

Gävleborgs län

1 502

1 466

1 521

1 519

1 571

1 540

 

 

Västernorrlands län

1 271

1 394

1 422

1 457

1 443

1 536

 

 

Jämtlands län

1 386

1 593

1 751

1 651

1 744

1 831

 

 

Västerbottens län

1 756

1 844

1 951

1 747

1 945

1 973

 

 

Norrbottens län

1 443

1 443

1 456

1 483

1 552

1 472

 

 

Riket

2 729

2 821

2 849

2 765

2 880

2 961

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Köpeskilling/taxeringsvärde* 2016-2017, permanentbostad

                 

Region

Köpeskilling/taxeringsvärde

16kv1

16kv2

16kv3

16kv4

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

Stockholms län

1,95

1,97

1,98

1,98

2,02

2,08

 

 

Uppsala län

1,91

1,92

1,96

2,00

2,01

2,04

 

 

Södermanlands län

1,77

1,86

1,97

2,02

2,01

2,11

 

 

Östergötlands län

1,87

1,86

1,94

1,99

2,12

2,15

 

 

Jönköpings län

1,76

1,80

1,83

1,86

1,94

2,02

 

 

Kronobergs län

1,65

1,77

1,86

1,88

1,90

1,97

 

 

Kalmar län

1,66

1,76

1,87

1,86

1,91

1,92

 

 

Gotlands län

1,75

1,84

1,92

1,76

1,87

2,04

 

 

Blekinge län

1,58

1,69

1,72

1,73

1,73

1,77

 

 

Skåne län

1,58

1,69

1,74

1,74

1,82

1,87

 

 

Hallands län

1,78

1,73

1,78

1,83

1,96

1,95

 

 

Västra Götalands län

1,84

1,85

1,90

1,92

2,02

2,06

 

 

Värmlands län

1,73

1,81

1,84

1,90

1,92

1,93

 

 

Örebro län

1,84

1,88

1,96

1,94

2,01

1,95

 

 

Västmanlands län

1,80

1,89

1,98

2,00

2,01

2,13

 

 

Dalarnas län

1,79

1,89

1,96

1,99

2,03

2,11

 

 

Gävleborgs län

1,77

1,85

2,00

1,95

1,98

2,09

 

 

Västernorrlands län

1,96

1,90

1,97

2,02

2,05

2,17

 

 

Jämtlands län

1,68

1,82

1,90

1,80

1,89

1,97

 

 

Västerbottens län

2,06

1,96

2,02

1,97

2,13

2,19

 

 

Norrbottens län

2,03

1,95

1,98

1,99

2,13

2,09

 

 

Riket

1,80

1,85

1,90

1,91

1,97

2,03

 

 

* i förhållande till 2010 års taxeringsvärde

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

                 

Antal köp 2016-2017, permanentbostad

                 

Region

Antal köp

16kv1

16kv2

16kv3

16kv4

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

Stockholms län

1 330

2 009

1 936

1 706

1 200

1 806

 

 

Uppsala län

295

453

493

420

283

400

 

 

Södermanlands län

272

387

412

337

301

381

 

 

Östergötlands län

407

503

541

474

350

510

 

 

Jönköpings län

367

457

482

428

332

464

 

 

Kronobergs län

224

216

249

214

195

243

 

 

Kalmar län

292

373

457

384

278

386

 

 

Gotlands län

52

75

72

67

56

83

 

 

Blekinge län

175

214

244

178

164

221

 

 

Skåne län

1 456

1 740

1 842

1 628

1 304

1 584

 

 

Hallands län

306

442

495

404

301

427

 

 

Västra Götalands län

1 492

1 893

1 872

1 716

1 322

1 760

 

 

Värmlands län

313

381

431

364

324

368

 

 

Örebro län

303

334

439

375

282

358

 

 

Västmanlands län

265

374

395

342

253

340

 

 

Dalarnas län

280

394

417

378

247

401

 

 

Gävleborgs län

304

405

424

417

273

386

 

 

Västernorrlands län

235

384

400

329

190

330

 

 

Jämtlands län

92

155

161

148

91

143

 

 

Västerbottens län

225

336

397

325

210

355

 

 

Norrbottens län

210

331

349

337

224

358

 

 

Riket

8 895

11 856

12 508

10 971

8 180

11 304

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta