Gymnasiebehörighet - Regionfakta
Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2017-10-17
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2016/2017

Kommun/Region            

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt   program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Berg

83

61,4

60,2

60,2

56,6

38,6

Bräcke

98

65,3

65,3

64,3

60,2

34,7

Härjedalen

102

76,5

73,5

72,5

70,6

23,5

Krokom

188

82,4

81,4

81,4

80,9

17,6

Ragunda

69

59,4

56,5

56,5

56,5

40,6

Strömsund

130

78,5

77,7

72,3

70,0

21,5

Åre

116

76,7

75,0

75,0

72,4

23,3

Östersund

612

80,9

80,6

77,9

78,4

19,1

Jämtlands län

1 398

76,9

76,0

74,2

73,2

23,1

Riket

107 305

82,5

81,7

80,1

79,3

17,5

Källa: Skolverket. *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta