Kalmar län

Fakta & Perspektiv

242 301 INVÅNARE
11 165 km2 AREA
6 KOMMUNER
Kalmar län

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta