Kalmar län
Fakta & Perspektiv
242 301 INVÅNARE
11 165 km2 AREA
12 KOMMUNER
Kalmar län
Kalmar län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2016-12-08
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2016 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Kalmar län

Riket

Kalmar län

Riket

Areella

10 285

249 798

33,2

19,6

Tillverkning, gruvor, energi

1 844

63 560

6,0

5,0

Byggindustri

2 390

104 000

7,7

8,2

Handel

3 231

143 763

10,4

11,3

Hotell och restaurang

957

33 791

3,1

2,7

Transport och kommunikation

642

31 459

2,1

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

5 912

342 084

19,1

26,9

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 086

100 466

6,7

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

3 616

203 165

11,7

16,0

Samtliga exkl okänd näringsgren

30 963

1 272 086

100

100

Näringsgren okänd

199

7 986

 

 

Totalt

31 162

1 280 072

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta