Kalmar län
Fakta & Perspektiv
242 301 INVÅNARE
11 165 km2 AREA
12 KOMMUNER
Kalmar län
Kalmar län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2017-05-12
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2017 och folkmängd 31 mars 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Borgholm

10 868

-62

36

53

-17

183

230

-47

-39

-61

53

Emmaboda

9 326

-22

17

32

-15

159

167

-8

-2

-55

49

Hultsfred

14 600

-7

44

53

-9

393

423

-30

-46

-143

159

Högsby

6 053

-27

14

23

-9

191

213

-22

-22

-79

79

Kalmar

66 783

212

167

184

-17

982

752

230

167

-41

104

Mönsterås

13 401

6

32

46

-14

198

179

19

5

-54

68

Mörbylånga

14 863

-53

32

67

-35

194

216

-22

-1

-50

29

Nybro

20 235

-76

80

67

13

317

414

-97

-34

-128

65

Oskarshamn

26 873

-133

70

83

-13

315

441

-126

-24

-191

89

Torsås

7 035

-28

17

22

-5

126

146

-20

-26

-27

33

Vimmerby

15 665

29

31

54

-23

240

189

51

-16

2

65

Västervik

36 483

45

88

113

-25

437

379

58

38

-90

110

Kalmar

242 185

-116

628

797

-169

2 517

2 531

-14

.

-917

903

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2016 och folkmängd 30 juni 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Borgholm

10 930

97

9

43

-34

306

175

131

-43

-28

202

Emmaboda

9 348

108

13

31

-18

237

118

119

-1

-20

140

Hultsfred

14 607

298

46

45

1

611

318

293

-40

-92

425

Högsby

6 080

131

15

22

-7

280

142

138

-26

-24

188

Kalmar

66 571

391

183

129

54

1 040

700

340

131

20

189

Mönsterås

13 395

197

24

42

-18

330

115

215

11

46

158

Mörbylånga

14 916

117

22

34

-12

316

186

130

-8

-15

153

Nybro

20 311

287

51

82

-31

622

310

312

-30

-52

394

Oskarshamn

27 006

396

56

74

-18

692

278

414

19

-61

456

Torsås

7 063

82

14

37

-23

224

118

106

-19

18

107

Vimmerby

15 636

51

34

48

-14

249

182

67

-11

-31

109

Västervik

36 438

178

86

127

-41

487

268

219

17

-43

245

Kalmar

242 301

2 333

553

714

-161

4 323

1 839

2 484

.

-282

2 766

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:a kvartalet 2016 och folkmängd 30 juni 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Borgholm

10 833

78

20

37

-17

290

196

94

-13

12

95

Emmaboda

9 240

54

21

30

-9

198

134

64

-5

9

60

Hultsfred

14 309

182

52

43

9

492

312

180

-14

-41

235

Högsby

5 949

46

20

18

2

213

168

45

-30

20

55

Kalmar

66 180

413

186

152

34

1 493

1 114

379

137

103

139

Mönsterås

13 198

17

31

38

-7

235

211

24

-27

-23

74

Mörbylånga

14 799

89

40

33

7

338

257

81

-30

13

98

Nybro

20 024

135

57

62

-5

463

322

141

-3

-19

163

Oskarshamn

26 610

103

86

57

29

435

361

74

37

-64

101

Torsås

6 981

13

21

29

-8

151

133

18

13

-29

34

Vimmerby

15 585

-6

49

41

8

234

250

-16

-19

-51

54

Västervik

36 260

-14

93

97

-4

498

504

-6

-46

-121

161

Kalmar

239 968

1 110

676

637

39

3 682

2 604

1 078

.

-191

1 269

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2016 och folkmängd 30 juni 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Borgholm

10 755

47

20

34

-14

190

127

63

8

13

42

Emmaboda

9 186

28

22

26

-4

124

91

33

-22

9

46

Hultsfred

14 127

112

31

52

-21

356

223

133

-29

32

130

Högsby

5 903

49

17

28

-11

178

118

60

-22

-9

91

Kalmar

65 767

-31

208

131

77

842

952

-110

24

-219

85

Mönsterås

13 181

56

33

40

-7

218

155

63

3

-2

62

Mörbylånga

14 710

48

38

40

-2

227

176

51

-10

35

26

Nybro

19 889

110

57

47

10

337

243

94

-8

8

94

Oskarshamn

26 507

47

69

70

-1

323

276

47

35

-53

65

Torsås

6 968

43

11

26

-15

147

90

57

16

-7

48

Vimmerby

15 591

77

39

41

-2

225

146

79

-10

21

68

Västervik

36 274

167

79

118

-39

471

264

207

15

56

136

Kalmar

238 858

753

624

653

-29

2 508

1 731

777

.

-116

893

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta