Norrbottens län

Fakta & Perspektiv

250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län

Populär fakta

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta