Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2018-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Norrbottens län har lägre andel barn under 14 år, kvinnor och män 30-44 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer över 50 år är högre än riksgenomsnittet.

Folkmängd 2017-12-31 i Norrbottens län jämfört med riket

             

Ålder

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

6 249

6 617

2,5

2,6

2,9

3,1

5-9

6 262

6 656

2,5

2,6

2,9

3,1

10-14

6 291

6 679

2,5

2,7

2,8

3,0

15-19

6 205

7 367

2,5

2,9

2,6

2,8

20-24

6 791

8 830

2,7

3,5

2,9

3,2

25-29

7 712

9 356

3,1

3,7

3,5

3,7

30-34

6 501

7 534

2,6

3,0

3,2

3,4

35-39

6 196

6 930

2,5

2,8

3,0

3,2

40-44

6 893

7 070

2,7

2,8

3,1

3,2

45-49

7 687

8 024

3,1

3,2

3,2

3,3

50-54

8 422

8 962

3,4

3,6

3,3

3,4

55-59

7 971

8 265

3,2

3,3

2,9

2,9

60-64

8 144

8 420

3,2

3,4

2,8

2,8

65-69

8 219

8 397

3,3

3,3

2,8

2,7

70-74

7 913

7 954

3,1

3,2

2,8

2,7

75-79

6 020

5 404

2,4

2,2

2,0

1,8

80-84

4 594

3 602

1,8

1,4

1,4

1,1

85-89

3 033

1 910

1,2

0,8

1,0

0,6

90-94

1 228

591

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

277

86

0,1

0,0

0,1

0,0

100-

24

9

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

122 632

128 663

48,8

51,2

49,8

50,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta