Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Energi // Flerbostadshus fördelat efter …

Flerbostadshus fördelat efter uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2015-10-29
Förklaring
Energistatistik för flerbostadshus syftar till att beskriva ytor, uppvärmningssätt och energianvändning i beståndet av flerbostadshus i fastigheter som ägs av stat, landsting eller kommun, enskilda fysiska eller juridiska personer, bostadsrättsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag. Lokalfastigheter och jordbruksfastigheter ingår inte i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge

Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus fördelat efterenergikälla/energibärare 2016, GWh

                   

Region

GWh efter energikälla/energibärare

Eldnings- olja

Fjärr- värme

El

Naturgas/ stadsgas

Ved

Flis

Pellets

Övriga

Totalt

Stockholms län

108

7 017

645

..

..

..

37

..

7 821

Uppsala län

-

970

58

-

-

-

-

-

1 028

Södermanlands län

..

695

40

-

-

-

-

-

735

Östergötlands län

..

1 502

89

-

-

-

-

-

1 591

Jönköpings län

1

647

118

24

-

-

..

-

806

Kronobergs län

..

336

55

-

-

-

-

-

393

Kalmar län

..

619

40

-

-

-

..

-

678

Gotlands län

-

55

..

-

-

-

-

-

58

Blekinge län

..

173

35

-

-

-

..

-

220

Skåne län

9

3 357

180

130

-

-

-

2

3 677

Hallands län

..

401

92

27

-

-

-

-

527

Västra Götalands län

27

3 381

324

7

-

-

23

..

3 762

Värmlands län

2

639

86

-

-

-

..

-

734

Örebro län

-

840

31

-

-

-

..

-

891

Västmanlands län

..

1 103

30

-

-

-

..

-

1 137

Dalarnas län

6

510

35

-

-

-

..

-

590

Gävleborgs län

..

719

19

-

-

-

..

-

748

Västernorrlands län

..

673

61

-

-

-

-

-

736

Jämtlands län

..

272

42

-

-

-

-

-

322

Västerbottens län

-

653

34

-

-

-

-

-

687

Norrbottens län

-

529

32

-

-

-

..

-

565

Riket

182

25 091

2 049

196

..

..

183

4

27 708

                   

Region

Andelar (procent)

Eldnings- olja

Fjärr- värme

El

Naturgas/ stadsgas

Ved

Flis

Pellets

Övriga

Totalt

Stockholms län

1,4

89,7

8,2

..

..

..

0,5

..

100

Uppsala län

-

94,4

5,6

-

-

-

-

-

100

Södermanlands län

..

94,6

5,4

-

-

-

-

-

100

Östergötlands län

..

94,4

5,6

-

-

-

-

-

100

Jönköpings län

0,1

80,3

14,6

3,0

-

-

..

-

100

Kronobergs län

..

85,5

14,0

-

-

-

-

-

100

Kalmar län

..

91,3

5,9

-

-

-

..

-

100

Gotlands län

-

94,8

..

-

-

-

-

-

100

Blekinge län

..

78,6

15,9

-

-

-

..

-

100

Skåne län

0,2

91,3

4,9

3,5

-

-

-

0,1

100

Hallands län

..

76,1

17,5

5,1

-

-

-

-

100

Västra Götalands län

0,7

89,9

8,6

0,2

-

-

0,6

..

100

Värmlands län

0,3

87,1

11,7

-

-

-

..

-

100

Örebro län

-

94,3

3,5

-

-

-

..

-

100

Västmanlands län

..

97,0

2,6

-

-

-

..

-

100

Dalarnas län

1,0

86,4

5,9

-

-

-

..

-

100

Gävleborgs län

..

96,1

2,5

-

-

-

..

-

100

Västernorrlands län

..

91,4

8,3

-

-

-

-

-

100

Jämtlands län

..

84,5

13,0

-

-

-

-

-

100

Västerbottens län

-

95,1

4,9

-

-

-

-

-

100

Norrbottens län

-

93,6

5,7

-

-

-

..

-

100

Riket

0,7

90,6

7,4

0,7

..

..

0,7

0,0

100

.. = uppgift saknas eller är för osäker för att anges. - = inget finns att redovisa. 0 = mindre än 0,5.

Källa: Energimyndigheten

                   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta