GEOGRAFI

Norrbotten är landets största län och till ytan en fjärdedel av Sveriges totala landareal. Norrbotten är kontrasternas län. Här finns landets högsta fjäll, Kebnekaise, och landets djupaste sjö, Hornavan. Samtidigt som det är permafrost i fjällområden strömmar turisterna till havsbaden vid Bottenvikskusten. Länets första städer, Piteå och Luleå, grundades år 1621.

Copyright © 2017 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se