Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2018-03-27
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2017

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Jämtlands län

Riket

Jämtlands län

Riket

Våldsbrott

1 148

109 425

7,1

10,9

Sexualbrott

282

23 473

1,7

2,3

Hot-, kränknings- och frihetsbrott

2 133

198 087

12,5

19,7

Vårdslöshets- och vållandebrott

123

8 107

0,8

0,8

Stöld-, rån- och häleribrott

3 687

491 067

19,1

48,8

Bilbrott

716

101 818

3,9

10,1

Skadegörelse (inkl. mordbrand)

918

182 680

5,3

18,2

Vissa trafikbrott

1 145

90 051

7,3

9,0

Alkohol- och narkotikabrott

1 612

131 710

6,7

13,1

Smugglings- och tullbrott

1

4 633

0,0

0,5

Vapenbrott

180

16 611

1,0

1,7

Bedrägeri- och förfalskningsbrott

1 713

224 011

10,6

22,3

Ekonomisk brottslighet

82

32 131

0,5

3,2

Miljöbrott (djur och natur)

147

7 897

1,2

0,8

Övriga brott

475

49 644

2,9

4,9

Summa brott

14 362

1 514 902

103,7

150,6

Källa: Brottsförbyggande rådet