Anmälda brott fördelade efter brottets art - Regionfakta
Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2018-03-27
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2017

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Norr- bottens län

Riket          

Norr- bottens län

Riket

Våldsbrott

2 200

109 425

12,6

10,9

Sexualbrott

434

23 473

2,8

2,3

Hot-, kränknings- och frihetsbrott

4 124

198 087

24,7

19,7

Vårdslöshets- och vållandebrott

188

8 107

1,2

0,8

Stöld-, rån- och häleribrott

7 608

491 067

36,7

48,8

Bilbrott

2 011

101 818

10,0

10,1

Skadegörelse (inkl. mordbrand)

2 737

182 680

12,3

18,2

Vissa trafikbrott

2 735

90 051

17,8

9,0

Alkohol- och narkotikabrott

4 080

131 710

19,9

13,1

Smugglings- och tullbrott

4

4 633

0,0

0,5

Vapenbrott

315

16 611

1,8

1,7

Bedrägeri- och förfalskningsbrott

2 813

224 011

17,2

22,3

Ekonomisk brottslighet

290

32 131

2,6

3,2

Miljöbrott (djur och natur)

248

7 897

1,9

0,8

Övriga brott

959

49 644

5,3

4,9

Summa brott

30 746

1 514 902

109,8

150,6

Källa: Brottsförbyggande rådet.