Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2017-09-12
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2016 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Norrbottens län

Riket

Män    

Kvinnor

Män    

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

410

403

306

331

Tumörer

240

237

248

226

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

92

124

47

84

Yttre orsaker till sjukdom och död

83

43

61

37

Andningsorganens sjukdomar

75

69

60

66

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

54

82

44

57

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

42

50

27

36

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

40

25

27

25

Matsmältningsorganens sjukdomar

31

36

30

29

Sjukdomar i urin- och könsorgan

23

15

13

12

Vissa infektions och parasitsjukdomar

16

26

19

21

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

5

11

3

7

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

5

3

3

4

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

1

3

3

Hudens och underhudens sjukdomar

2

5

1

2

Vissa perinatala tillstånd

--

2

2

1

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

--

--

0

Samtliga dödsorsaker

1 121

1 131

895

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta