Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Läkemedelskostnader

Läkemedelskostnader

Senast uppdaterad 2017-04-05
Förklaring
Statistiken visar den faktiska kostnaden oavsett vem som betalat, patienten eller landstinget. Uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtas från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition i öppenvården och receptfri försäljning hämtas från Apotekens Service AB:s register. Endast humanläkemedel ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Norrbottens län har de högsta läkemedelskostnaderna per invånare, 4 701 kronor. Lägsta läkemedelskostnaderna, 3 478 kr per invånare, har Blekinge län. Genomsnittet för riket är 4 287 kronor per invånare.

Läkemedelskostnader per län 2016, kronor (AUP) per invånare

Region Recept Receptfritt* Rekvisition Totalt
Stockholms län 3 089 498 723 4 310
Uppsala län 3 048 439 1 200 4 687
Södermanlands län 3 094 452 800 4 345
Östergötlands län 2 832 448 928 4 209
Jönköpings län 3 078 396 620 4 094
Kronobergs län 3 004 395 886 4 285
Kalmar län 3 106 452 809 4 368
Gotlands län 3 332 554 811 4 697
Blekinge län 3 048 425 5 3 478
Skåne län 2 908 444 916 4 268
Hallands län 3 124 448 594 4 166
Västra Götalands län 2 785 475 797 4 056
Värmlands län 3 219 551 716 4 487
Örebro län 2 874 445 765 4 085
Västmanlands län 3 098 459 782 4 338
Dalarnas län 3 015 488 846 4 349
Gävleborgs län 3 226 461 809 4 496
Västernorrlands län 3 236 426 805 4 467
Jämtlands län 2 897 471 762 4 130
Västerbottens län 3 028 437 972 4 438
Norrbottens län 3 282 461 958 4 701
Riket 3 007 466 811 4 284

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta