Jämställdhet

Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det gäller till exempel:

-makt och inflytande
-ekonomiskt oberoende
-företagande, arbete, arbetsvillkor
-utbildning och utveckling
-ansvar för hem och barn
-frihet från könsrelaterat våld
(Källa JämO

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta