Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2017-12-12
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

65,6 procent av de exporterande företagen i Norrbottens län 2016 hade en total exportsumma understigande 250 000 kronor. Av de importerande företagen i länet hade 80,9 procent mindre än 250 000 kronor i totalt importbelopp.

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2016

         

Omsättning

Norrbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

558

3 100

21 641

78 856

250-999 Tkr

138

401

6 443

16 084

1-1,9 Mnkr

40

127

2 727

5 973

2-4,9 Mnkr

45

95

2 997

5 849

5-9,9 Mnkr

28

51

1 751

3 401

10-49 Mnkr

24

44

2 838

4 823

50-99 Mnkr

4

6

731

1 089

100 - Mnkr

14

6

1 169

1 498

Samtliga

851

3 830

40 297

117 573

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta