Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2018-03-05
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017

Djurslag Norrbottens län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 5 277 322 010 1,6
Kor, uppfödning av kalvar 1 001 207 620 0,5
Kvigor, tjurar och stutar 5 407 499 556 1,1
Kalvar, under 1 år 4 792 472 159 1,0
Baggar och tackor 2 837 301 468 0,9
Lamm 2 494 304 611 0,8
Galtar för avel .. 1 574 ..
Suggor för avel 1 267 139 627 0,9
Slaktsvin >20 kg 9 442 836 002 1,1
Smågrisar <20 kg 3 863 384 731 1,0
Höns 39 515 7 293 848 0,5
Värpkycklingar .. 1 994 435 ..
Slaktkycklingar .. 9 075 870 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 16 477 1 501 345 1,1
Får 5 331 606 079 0,9
Svin 14 572 1 361 934 1,1
Höns 39 515 18 364 153 0,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta