Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // Landstingens investeringar

Landstingens investeringar

Senast uppdaterad 2016-09-21
Förklaring
Redovisning av landstingens investeringar samt resultat- och balansräkning, m.m. sammanställdes årligen av Sveriges kommuner och landsting fram till 2007. Från och med 2008-01-01 har SCB ansvaret. För närvarande finns 20 landsting i Sverige samt en kommun utom landsting, Gotlands kommun. Landstingsområdena sammanfaller i regel med länen. Landstingens huvudsakliga uppgift är hälso- och sjukvård. Gotlands kommun svarar själv för de uppgifter som annars handhas av landsting.
PDF
Diagram nuläge
Landstingens investeringar 2015. Kronor per invånare

Landsting Mark och byggnader Inventarier Immateriella tillgångar Totalt
Stockholm 2 865 527 5 3 397
Uppsala 3 589 768 107 4 464
Södermanland 1 301 553 0 1 854
Östergötland 1 802 1 380 16 3 211
Jönköping 716 540 86 1 343
Kronoberg 643 486 141 1 270
Kalmar 467 543 0 1 010
Blekinge 954 550 0 1 504
Skåne 1 112 682 14 1 808
Halland 654 464 3 1 131
Västra Götaland 865 781 16 1 662
Värmland 841 1 171 0 2 012
Örebro 1 048 519 3 1 577
Västmanland 711 609 11 1 332
Dalarna 630 715 11 1 370
Gävleborg 365 610 0 983
Västernorrland 340 238 0 595
Jämtland 534 659 39 1 233
Västerbotten 961 759 76 1 796
Norrbotten 396 573 24 993
Samtliga landsting 1 427 663 20 2 125

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta